Home

Geschiedenis van 'Welkom aan Boord'


'Welkom aan Boord' is de naam van de Nederlandse vereniging van Flessescheepjesbouwers en Verzamelaars.
Begin 1985 waren slechts vier Nederlandse flessescheepjesbouwers lid van de 'European Association of Ships in Bottles' (EASiB), waarvan de toenmalige voorzitter in Engeland zetelde en de secretaris/ redacteur, Aubry Dunning, in Utrecht woonde. Een van die vier leden was Hans de Haan, de huidige 'roerganger' van 'Welkom aan Boord'.

In augustus van dat jaar startte de Rijks Post Spaarbank, zijnde een van de hoofdsponsors van SAIL Amsterdam, een reclame campagne. Het onderwerp had te maken met sparen Ún uiteraard met de scheepvaart. Hans de Haan werd gevraagd om hieraan medewerking te willen verlenen met zijn flessescheepjes. Zo gevraagd, zo gedaan en er verschenen advertenties en een klein boekje met als thema 'sparen' en 'flessescheepjes'. Door deze actie kwam de hobby 'flessescheepjes' bouwen in een breder daglicht te staan. Dit resulteerde in een toename van het aantal Nederlandse leden van de EASiB.

Naar aanleiding van een artikel over Hans de Haan en zijn hobby 'flessescheepjes', dat was verschenen in een regionale krant, nodigde de conservator van het Veluws Museum te Harderwijk hem uit om aldaar een tijdelijke tentoonstelling in te richten. Dat was de aanleiding tot het organiseren van de eerste bijeenkomst (1985) van Nederlandse flessescheepjesbouwers in Harderwijk. Tijdens deze bijeenkomst kwam naar voren, dat een groot aantal van hen de Engelse taal niet bijster machtig was. Bob de Jongste uit Den Haag nam toen het initiatief om, met een bepaalde regelmaat, een Nederlandstalig schrijven met betrekking tot flessescheepjes te gaan verspreiden. Dit schrijven begon als een enkel A-4tje en is uitgegroeid tot het verenigingsblad 'Welkom aan Boord': een kwartaalblaadje in A-5 formaat met kleuren middenpagina voor foto's. Met de tijd abonneerden zich steeds meer flessescheepjesbouwers en verzamelaars op 'Welkom aan Boord'. Reden om de tekst 'Nederlandse vereniging van Flessescheepjesbouwers' te plaatsen op de voorzijde van het kwartaalblaadje.

De doelstellingen van de vereniging zijn:
- Het niet verloren laten gaan van de oude zeemanshobby: 'Het bouwen van scheepjes in flessen',
- Het leggen en bevorderen van kontakten tussen flessescheepjesbouwers en verzamelaars in Nederland evenals
daarbuiten,
- Ge´nteresseerden aan een unieke vrijetijdsbesteding helpen.
Hieraan wordt gestalte gegeven door het uitbrengen van het verenigingsblad 'Welkom aan Boord', het eenmaal per jaar ergens in Nederland een bijeenkomst te organiseren, waarbij regelmatig het publiek uitgenodigd wordt om kennis te maken. Ge´nteresseerden krijgen tekst en uitleg en als de interesse groot is worden zelfs bouwtekeningen en bouwinstructies verstrekt. Tot slot, als de mogelijkheid zich voordoet (meestal op uitnodiging van een museum) wordt een tentoonstelling van werk van de leden georganiseerd.

Welkom aan Boord is het lijfblad middels welke de over heel Nederland verspreid wonende leden met elkaar verbonden zijn. Het verschijnt vier maal per jaar en bevat informatie over het flessescheepjes gebeuren in Nederland en daarbuiten, bouwtekeningen, tips&tricks en foto's van werk van de leden. De redactie werd van 1985 tot 1990 verzorgd door Bob de Jongste, van 1990 tot 1995 door Hans de Haan en vanaf 1995 door Henny Fransen.

Bijeenkomsten: Om elkaar ook eens persoonlijk te ontmoeten, wordt ieder jaar ergens in Nederland een bijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn over het algemeen goed bezocht. Gemiddeld hebben we 25 deelnemers. Deze bijeenkomsten vallen altijd zeer goed in de smaak. Gezellig met elkaar praten over flessescheepjes, meegebrachte modellen bewonderen, evenals foto's en gereedschapjes. En zeker niet onbelangrijk: het uitwisselen van ervaringen en tips. Het streven is om dan ook een spreker uit te nodigen. Zo hebben wij eens een ex-boordwerktuigkundige van Neerlands walvisvaarder de 'Willem Barentsz 2' te gast gehad, met een indrukwekkende diaserie over de walvisvangst in de jaren 60. Ook heeft gepensioneerd commercieel directeur van de Nederlandse Glasfabrieken, mijnheer Soetens, zijn niet mis te verstane kennis van glas ten toon gespreid en ons uitgebreid verteld over glas en flessen.

Tentoonstellingen. De eerste tentoonstelling die werd gehouden, was die in Harderwijk. Er waren ca. 80 flessescheepjes tentoongesteld. De pers heeft hier ruimschoots aandacht aan besteed en zelf de televisie was aanwezig op de dag van de bijeenkomst. Dit laatste resulteerde in een tien minuten durend filmpje in het programma 'Van Gewest tot Gewest'. In de loop der jaren zijn wij nog een negental keer in de gelegenheid geweest om onze flessescheepjes aan een groot publiek te kunnen tonen. Hiervan spande die in het Amsterdams Scheepvaart Museum in 1987 de kroon met 230 ten toon gestelde flessescheepjes.

Welnu dit was in vogelvlucht de vereniging van flessescheepjesbouwers en verzamelaars 'Welkom aan Boord'.

Met vriendelijke flessegroet, de roerganger
Hans de Haan


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
History of the Dutch Association
Our goal:
  • Taking care that the old seamans craft 'The building of Ships-in-Bottles' will not vanish.
  • To encourage the contacts between bottleshipbuilders and collecters in Holland as well as abroad.
  • To provide for a unique hobby for those who are interested.
Founded: September 1985
Members: Average through the years: 80
Meetings: Once a year
Exhibitions: Since 1985: nine

The Dutch association was established upon their first meeting in September 1985.
In the beginning of 1985 the few Dutch bottleship-builders were member of the European Association of Ships-in-Bottles (EASiB). At that time the EASiB counted only about 29 members in total. Five of them were Dutch. Among them, the secretary/editor of the EASiB, the late Mr. Aubry Dunning, who lived in Utrecht (NL).
Then in august 1985, in conjunction with the great sail parade 'Sail Amsterdam', one of the sponsors started an advertising campaign, in which Hans de Haan participated with his bottleships. This resulted in an increase in Dutch members.
In September 1985 the Dutch members met in the 'Veluwe Museum' in Harderwijk. There were quite some members who had problems with the English language, but still wanted to be member of an association. So Bob de Jongste from The Hague took the initiative to create a 'Dutch magazine', with information about the Dutch Ships-in-Bottles scene. It was and is called 'Welkom aan Boord'. From that time on we can speak of the Dutch Association of 'Ship-bottlers'. The magazine started as a 'one-sheet-A4' leaflet, but in the years has grown to a beautiful (A5 size) booklet. With the growing of the magazine, also the number of members of 'Welkom aan Boord' increased.
Our first exhibition was set up in 1985 in Harderwijk. About 80 bottleships were displayed. The Dutch television was also present, to record this day for a ten-minute broadcast. Since that time we have had several exhibitions in different places in Holland, mostly invited by a museum.
Every year we organise a meeting somewhere in Holland, where we bring our latest models that we built. We swap experiences, show pictures, books on bottleships and home made special tools etc.

Hope to see you there.